Á upphafssíðu

Töflur:

Afli

Afli á Íslandsmiðum (í tonnum).

Afli í fjölda

Skipting aflans í fjölda eftir aldri (í milljónum).

Aflaþyngdir

Meðalþyngd eftir aldri (g) í afla.

Kynþroskahlutfall

Hlutfall kynþroska eftir aldri í stofni, sömu hlutföll gilda öll ár.

SMB-vísitölur

Aldursskiptar vísitölur (í fjölda) úr stofnmælingu botnfiska í mars.

Stofnmat

Fjöldi 3 ára nýliða i milljónum, heildar- og hrygningarstofn í þús. tonna, fiskveiðidánartala (meðaltal fyrir 3–16 ára), veiðihlutfall (afli/viðmiðunarstofn) og afli í þús. tonna.