Á upphafssíðu

Töflur:

Afli

Afli á Íslandsmiðum ásamt afla útlendinga (í tonnum).

Afli eftir veiðarfærum

Afli á Íslandsmiðum eftir veiðarfærum ásamt afla útlendinga (í tonnum).

SMB-vísitölur

Lífmassa- (≥20 cm) og nýliðunarvísitala (<30 cm) ásamt staðalfráviki úr stofnmælingu botnfiska í mars.