Á upphafssíðu

Column

Afli

Afli á Íslandsmiðum (í tonnum).

Afli eftir veiðarfærum

Afli á Íslandsmiðum (í þús. tonna) eftir veiðarfærum.

SMB-vísitölur

Lífmassa- (≥20 cm) og nýliðunarvísitala (<30 cm) ásamt staðalfráviki úr stofnmælingu botnfiska í mars.