Á upphafssíðu

Column

Afli

Afli á Íslandsmiðum (í tonnum).

SMB-vísitölur

Lífmassa- og nýliðunarvísitala (<20 cm) ásamt staðalfráviki úr stofnmælingu botnfiska í mars.